Met ingang van het komend seizoen verdwijnen de aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen. Hiervoor in de plaats komen de internationale gebruikelijke aanduidingen Onder 20 (jaar) tot en met Onder 6 (jaar).
De C-junioren worden dus bijvoorbeeld Onder 15. Dit was altijd al de leeftijdgrens van de C-junioren. Feitelijk verandert er dus niets.
De huidige Onder 8-, Onder 10-, Onder 12- en Onder 14-klassen, die op verschillende plaatsen in het land worden aangeboden, worden dus ook in het komende seizoen op de dezelfde wijze georganiseerd.

J staat voor jeugdcompetitie. Jeugdklassen waarin zowel jongens als meisjes gezamenlijk in een team of als teams tegen elkaar kunnen uitkomen. J staat derhalve niet voor jongens, maar voor jeugd. Derhalve heet de B1 het komend seizoen JO17-1.
M staat voor meidencompetitie. Specifieke meidencompetitie worden aangeduid met een M in plaats van een J.
Derhalve heet de MB1 het komend seizoen MO17-1.

Waarom veranderen de aanduidingen?
Omdat deze aanduidingen nodig zijn om verbeteringen in de toekomst mogelijk te maken. De kwaliteit van het voetbal bijvoorbeeld. Deze aanpassing geeft de KNVB de mogelijkheid om bijvoorbeeld geboortejaarcompetities aan te bieden (O14, O12 etc.).
De peildatum blijft 31 december van enig jaar

Wat houdt dit voor de jeugdteams van S.V. Heythuysen in?
Vanaf nu gaan we overal zoveel mogelijk de nieuwe benamingen gebruiken, zie o.a. het  wedstrijdschema.
In het begin zullen we tussen haakjes nog de oude benaming weergeven.
Hierbij de oude en nieuwe benamingen van onze jeugdteams:
A1     wordt     JO19-1
B1     wordt     JO17-1
B2     wordt     JO17-2
MB1     wordt     MO17-1
C1     wordt     JO15-1
C2     wordt     JO15-2
D1     wordt     JO13-1
D2     wordt     JO13-2
E1     wordt     JO11-1
E2     wordt     JO11-2
E3     wordt     JO11-3
F1     wordt     JO9-1
F2     wordt     JO9-2
F3     wordt     JO9-3
De mini pupillen blijven voorlopig nog dezelfde benaming houden.