Beste leden,

In 2007 heeft de ledenvergadering een door een werkgroep opgesteld beleidsplan geaccordeerd. In 2014 is daar ter ondersteuning van technische zaken een selectiebeleid voor onze jeugd bijgekomen.

Het geeft een referentie kader en dient ter ondersteuning van beweegreden voor beslissingen opzoek naar de beste manier om mensen en middelen in te zetten. Tijdens de recente periode is ons gebleken dat deze documenten weinig bekend zijn bij onze leden.

De 5 jaren termijn van het huidige beleidsplan is ten einde. Met de huidige uitdagingen als referentie is er een beleidsplan voor de termijn 2017-2022 opgesteld. Hierbij zijn doelstellingen aangepast.

We vragen je om als lid van beide documenten kennis te nemen. Dit plan staat ter accordering op de agenda van komende algemene leden vergadering. Wellicht wil je er dan met ons over van gedachte wisselen. Je vind ze op onze website in het hoofdstuk “Clubinfo”.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur SV Heythuysen
Hans Deckers
Secretaris