Geachte Leden,
Bij deze bent u uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering. Deze wordt dit seizoen op vrijdag 1 september 2017 gehouden. Locatie is onze kantine. Aanvang is om 20:00 uur. Vanaf 19:30 uur is er gelegenheid het financieel jaarverslag 2016 en de begroting 2017 door te lezen.

Deze vergadering is alleen toegankelijk voor volwassen leden en ouders van jeugd leden. Als u onderwerpen aan de orde wilt stellen die niet op de agenda staan kunt u die schriftelijk via secretaris@svheythuysen.nl aanmelden.

De volledige agenda treft u onderstaand.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2017