De contributies zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 1 september 2017. De contributie is per competitie leeftijdgebonden met 1 januari 2017 als peildatum voor de leeftijd. Contributie word in 2 termijnen geïnd. Eerste incasso op 31 oktober 2017 en tweede incasso op 30 november 2017.

Een overzicht van de contributies tref je op onze contributiepagina.