Beste deelnemers,

 

De inschrijfperiode voor de voetbal week is bijna verstreken. Het aantal aangemelde deelnemers is te laag om in combinatie met de VSN de voetbalweek te organiseren.

Wij hebben dan ook de keuze gemaakt om niet verder te geen met de Jako voetbaldagen.

De VSN zal contact met u opnemen en aangeven hoe u het inschrijfgeld terug zult ontvangen.

 

Hoe nu verder:

Wel zullen we een alternatief programma in Heythuysen aanbieden tegen een gereduceerd tarief in dezelfde week. Dit zal plaatsvinden van maandag 06 augustus tot en met donderdag 9 augustus 2018

Hierbij zal het voetballen (sport en spel) vooraan staan.

Een en ander zal op hele korte termijn nog met jullie gecommuniceerd worden.

Over de manier van opgeven hiervoor zal nog nader informatie aan jullie worden toegezonden.

Wij hopen dan ook dat jullie bij deze opzet met ons willen meedoen.

Heeft u nu al vragen kunt u ons bereiken via mail-adres voetbalweek_heythuysen@kpnmail.nl

 

 

Met vriendelijke groeten;

Bestuur en commissie voetbaldagen Heythuysen.