• Innovatiesessie: Naar aanleiding van gesprekken met enkele leden kwam naar voren dat er vanuit de leden behoefte is voor meer betrokkenheid en transparantie binnen de vereniging. Daarom willen wij graag een innovatiesessie organiseren om over deze zaken te praten, denk aan zaken als het beleidsplan, vrijwilligers- en jeugdbeleid. Uit deze sessie zullen een aantal overlappende onderwerpen uitkomen die focus binnen de vereniging moeten krijgen om deze samen op te lossen. We willen hier leden uit alle lagen van de club bij betrekken, dus 2 mensen uit elk team, afvaardiging jeugdleiders, commissies, etc. Geïnteresseerden kunnen zich tot 18 mei aanmelden via ons infoadres of secretaris@svheythuysen.nl. Mochten er weinig reacties komen dan zullen we zelf mensen gaan benaderen. De sessie zelf zal dan begin juni plaatsvinden.