Gisteravond zijn weer enkele zaken besproken in de bestuursvergadering, we zullen wat onderwerpen uitlichten:

  • Innovatiebijeenkomst: we hebben een aantal aanmeldingen mogen ontvangen waarvan dank. We zullen zelf nog mensen gaan benaderen om een zo goed mogelijke vertegenwoordiging te krijgen binnen de vereniging voor de bijeenkomst die begin/half juni zal plaatsvinden.
  • AVG: zoals waarschijnlijk al bekend is de nieuwe privacywet AVG afgelopen vrijdag ingegaan. We zijn hard aan het werk met een stappenplan van de KNVB om om hier voor te certificeren. Als hier meer informatie over bekend is worden jullie op de hoogte gehouden.
  • Voetbalweek: Dit jaar zullen we voor het eerst de voetbalweek zelf organiseren. We zijn hard aan het werk om er een leuke en sportieve week van te maken voor kinderen van 5 tot en met 15 jaar (G voetbal tot 18 jaar). Opgave is nog steeds mogelijk op voetbalweek@svheythuysen.nl.
  • Legionella status: Helaas zijn ondanks de reiniging nog steeds sporen aangetroffen waardoor we nog niet legionella vrij zijn. Vrijdag komen de tweede resultaten terug en we hopen dan groen licht te krijgen voor de accommodatie. Tevens zullen we ook met de gemeente in gesprek gaan over deze situatie en de afhandeling ervan.
  • Teamindelingen: VTZ is druk bezig met de teamindelingen voor komend seizoen. De indelingen voor de jeugd zijn bijna gereed en hopen zsm bekend te kunnen maken. Voor de senioren lopen nog inventarisaties en gesprekken met de lagere elftallen en dames. Met nieuwe hoofdtrainer Paul van de Moosdijk zal binnenkort ook een eerste gesprek plaatsvinden voor de voorbereiding van het nieuwe seizoen.