Beste ouder(s)/ leden en vrijwilligers,

 

Als bestuur zijn wij erg blij deze samenwerking aan u bekend te mogen maken.

SV Heythuysen zal vanaf 3 september 2018, gaan samenwerken met kindercentra Hoera.

 

Zoals u misschien weet biedt Patrick Houtappels( Ex-trainer Heythuysen1 ), sinds januari 2018 op woensdagmiddag wekelijks voetbal clinics aan voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar.

De ervaringen hiermee zijn erg positief. Dit betekent dat we de samenwerking willen uitbreiden en de buitenschoolse opvang voor de kinderen vanaf groep 4 vanaf 3 september gaat plaatsvinden bij S.V. Heythuysen.

 

Op onze sportlocatie zullen zij gebruik gaan maken van een trainingsveld maar ook van de kantine  en de keuken.

De komende maanden zullen we in samenspraak met de kindercentra Hoera de kantine aanpassen zodat de locatie voor beiden uitermate geschikt blijft. Dit geeft ons de mogelijkheid om de kantine een nodige opfrisbeurt te geven.

 

Wat houdt het gebruik door kindercentra Hoera in:

Na schooltijd zullen de kinderen straks onder begeleiding van een aantal pedagogisch medewerkers te voet naar S.V. Heythuysen gaan.

Met de diverse faciliteiten die de locatie hun biedt, worden er dagelijks activiteiten georganiseerd met het accent op buiten bewegen.
Naast sport- en spelactiviteiten zullen er ook kook- en creatieve activiteiten worden aangeboden; de kinderen kunnen zelf een keuze maken uit het gevarieerde aanbod.

De Sport BSO Hoera zal geopend zijn op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14.30-18.00 uur.

Wij zijn erg blij deze samenwerking aan u bekend te mogen maken. Wij willen door deze samenwerking een bijdrage leveren aan het maatschappelijk actueel streven om kinderen aan het bewegen te krijgen.

 

Mocht u vragen hebben, kunnen deze via de info@svheythuysen.nl gesteld worden.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.