Afgelopen vrijdag was onze jaarlijkse ALV, het deed ons deugd dat we in vergelijking met de afgelopen jaren een grote opkomst hebben gehad.

Na stemming van de aanwezige leden trad Florus van der Wal toe tot het bestuur voor 1 jaar en werd Frits Colbers voor 1 jaar herkozen als voorzitter. Gezien de beslissing van Frits en het aftreden van 2 bestuursleden zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb je interesse dan meld je even bij een van de leden van het bestuur.

Verder werd o.a. de nieuwe structuur van VTZ en de samenwerkingen met Posno-Sport/Verheggen en Stichting Hoera besproken.

We hopen jullie in ieder geval volgend jaar weer met zo’n grote opkomst te verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur SV Heythuysen