Geachte leden,
Naar aanleiding van een aantal e-mails en opmerkingen tijdens/na de algemene ledenvergadering van afgelopen vrijdag 31 augustus, willen we wat meer tekst en uitleg geven over de trainingspakken die we in bruikleen beschikbaar willen stellen en de gang van zaken hieromtrent. Wij hebben een en ander onvoldoende toegelicht in het voorgaande bericht, waarvoor excuses!
De voetbalclub wil de pakken beschikbaar stellen voor €25,- per seizoen.
Het gaat om pakken inclusief bedrukking, denk aan S.V. Heythuysen-logo en eventueel tekst of sponsor op de rug. Elk seizoen worden de pakken ingeleverd en bij aanvang van het volgende seizoen weer uitgedeeld. Dit betekent dat uw zoon of dochter elk seizoen opnieuw een passend trainingspak heeft zonder dat dit extra kosten met zich mee brengt. Na 3 seizoenen bruikleen, bent u in deze constructie €75,- kwijt. Wij denken dat een kind in de groei geen 3 jaar in hetzelfde trainingspak past.
M.b.t. de boete geldt dat elk “kapot” trainingspak individueel wordt beoordeeld op schade. Indien deze is ontstaan uit voetbalgerelateerde omstandigheden dan zal hier geen boete op staan (denk aan een sliding tijdens de training). Is het defect echter ontstaan doordat er met het pak in het bos is gespeeld o.i.d., dan zal daar uiteraard wel een boete opstaan. Het is dus verstandig om het direct bij de leider te melden als het pak stuk gaat tijdens een training.
Mochten er naar aanleiding van deze uitleg nog vragen zijn dan kunt u die sturen naar info@svheythuysen.nl.
Indien blijkt dat er onder de leden geen interesse is, of men toch liever zelf een trainingspak wilt aanschaffen, kan dat uiteraard ook. Indien veel leden aangeven zelf een pak te willen aanschaffen, kunnen we dit via de club laten verlopen en wellicht een korting realiseren door het grotere aantal.