Mededeling van het Bestuur:

Het zelf meebrengen van alcoholische dranken is op ons sportpark niet toegestaan.

Alvast bedankt voor de medewerking.