Beste leden,

Het bestuur van onze vereniging bestaat momenteel uit 5 leden. Het statutair minimum. Zowel in de algemene leden vergadering van september alsook op de Nieuwjaars receptie is gememoreerd dat we om uitbreiding verlegen zitten.

Daar is tot nu toe geen reactie op gekomen.

Als huidig bestuur zien we een noodzaak tot aanvulling. Zaken blijven momenteel te lang liggen.

Daarom deze oproep aan alle leden van 18 jaar of ouder om te overwegen zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.

Mocht je twijfelen en nadere informatie willen dan kun je ons hierover natuurlijk benaderen. Dit laatste kan persoonlijk, of email (secretaris@svheythuysen.nl of telefonisch (06 53826480)

 

Met sportieve groet

 

Namens het bestuur

Hans Deckers