Bij de voorbereidingen voor komend seizoen zien we een duidelijk tekort aan begeleiding voor onze jeugd teams.

Dit tekort is er op alle vlakken (trainer, leider, grensrechter) en binnen alle leeftijdsgroepen.

Het zal duidelijk zijn dat er zonder adequate begeleiding geen succesvolle start en verloop van het seizoen zal zijn.

De invulling van deze ‘vacatures’ zal vanuit vrijwilligers moeten komen.

Daarom deze oproep aan ouders van jeugdleden, junioren, senioren of mensen buiten de club.

Twijfel niet, neem die stap en maar meldt je aan. We kunnen niet zonder jullie.

Voor opgave of verdere informatie neem je s.v.p. contact op met Florus van der Wal via florusvanderwal@gmail.com