Aan:  Leden en supporters van SV Heythuysen

Betreft: Besturen van SV Heythuysen

Tot op heden is het ons niet gelukt om de benodigde aanvulling in bestuur en commissies te realiseren. Zonder verbetering zal dit tot een onwerkbare situatie leiden.  Bij deze dan ook een dringende oproep aan jullie om ons te helpen.

Het bestuur bestaat normaal gesproken uit minimaal 5 leden. Ze wordt ondersteund door slagvaardige commissies.

Al een tijdlang zien we dat niet alle commissies voldoende slagvaardig kunnen opereren door gebrek aan leden. We zien hier dat enkele het werk van velen doen. Hier is dan ook nieuwe aanwas meer dan welkom.

Een ander punt van zorg is de bestuurssamenstelling zelf. Ook hier zien we een ernstig tekort. Dit resulteert in vertraging van besluitvorming en projecten, onnodige escalatie en vervagen van de afgesproken structuur.

Sinds de vorige Algemene Leden Vergadering zijn we op zoek naar nieuw aanwas. Diverse gesprekken ten spijt is er tot op de dag van vandaag geen aanvulling van aspirant bestuursleden te zien. In plaats van een aanwas is er een zelfs een krimp te constateren. Florus van der Wal heeft aangegeven zijn proefjaar niet vol te maken en heeft zich inmiddels teruggetrokken. Binnen het huidige resterende 4-tal hebben Frits Colbers en Hans Deckers aangegeven na de komende leden vergadering het bestuurswerk neer te leggen.

Onze dringende oproep naar de lezer: wacht niet tot de komende ledenvergadering maar kom in actie. Reflecteer over jouw toegevoegde waarde voor een bestuursfunctie. Overleg onderling jullie mogelijkheden om een bestuur samen te stellen. Bespreek dat met ondergetekenden zodat we vóór 31 juli met opties kunnen komen.

Jullie bestuur

Frits Colbers               aftredend voorzitter

Hans Deckers             aftredend secretaris

Peter Kanders             penningmeester

Luuk Deckers             algemeen bestuurslid