N.a.v. de noodoproep die jullie onlangs hebben ontvangen is er enige onduidelijkheid ontstaan over de invulling van taken door Florus. Florus heeft zich teruggetrokken uit het bestuur, maar blijft vooralsnog onveranderd zijn rol als coördinator binnen VTZ voor de jeugd vervullen.. Excuses voor de geschepte verwarring!
Mvg, het bestuur