Beste leden (spelend / niet spelend), (startende) trainers,
Zoals zoveel clubs / verenigingen lopen ook wij tegen het probleem aan dat we te maken hebben met een teruglopend aantal vrijwilligers.
Hierdoor onstaan er in het jeugdvoetbal steeds meer vacatures en wordt het moeilijker om teams van trainers / leiders te voorzien.
Zoals in het overzicht te zien is hebben we een aantal vacatures die we graag zo spoedig mogelijk ingevuld willen zien. Dit overzicht staat onder de laatste teamindeling op deze website.
We hebben al aangegeven dat onze mogelijkheden en creativiteit niet onuitputtelijk zijn.
Mochten we de vacatures niet kunnen invullen zullen we genoodzaakt zijn om wijzigingen toe te passen en bestaat zelfs de kans dat we teams terug moeten trekken, hetgeen veel teleurstellingen kan veroorzaken.
Ik vraag dan ook jullie aller medewerking om te helpen zoeken naar mensen en of oplossingen. Weet je iemand die hier interesse in heeft of geschikt voor is laat het ons weten.
Mocht jezelf kunnen of willen dan laat het ons ook weten. We gaan graag met je om de tafel.
Voor de invulling van de training kan gezorgd worden.
(jeugd)leden, startende trainers, spelers ouders geef je op en laat ons met ons allen de jeugd datgene geven waar ze voor op een vereniging zitten: plezier!
Sv heythuysen jeugdcoordinatoren