Beste leden,

Afgelopen vrijdag 30 augustus vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Het was dit keer een bijzondere vergadering vanwege het aftreden van Frits Colbers als voorzitter en Hans Deckers als secretaris. Er waren dan ook maar liefst 66 leden aanwezig, een aantal dat al lang niet meer was gehaald.

Als dank voor zijn tomeloze inzet en betrokkenheid als voorzitter van de vereniging werd Frits door de ledenvergadering benoemd tot erelid.

Uiteraard was er voor een gepast afscheid gezorgd. De zanggroep “Om te zumpe“ uit Baexem gaf acte de presence en bracht een groot aantal liederen ten gehoor uit haar brede repertoire. Peter Kanders richtte, als achterblijvend bestuurslid, een kort woord van dank aan Frits en zijn vrouw Elly.

Tegelijkertijd met het aftreden van Frits en Hans zijn er 3 nieuwe bestuursleden benoemd, te weten:

Hen Kanders
Florus van der Wal
Ivo Franssen

Samen met Peter Kanders en Luuk Deckers vormen zij het nieuwe vijfkoppige bestuur, dat zich voor een periode van 1 jaar heeft gecommitteerd om de vereniging te leiden. Belangrijke opdracht daarbij is onder andere om een nieuwe voorzitter te zoeken met hulp en ondersteuning van de innovatiecommissie.

Het nieuwe bestuur zal donderdag 5 september voor het eerst bij elkaar komen. Belangrijkste agendapunten zijn dan: de onderlinge taakverdeling van de bestuursleden, de bezetting van de diverse commissies en de overdracht vanuit het oude bestuur (incl. lopende zaken).

Wij houden jullie in de komende periode zo goed mogelijk op de hoogte.

Bestuur S.V. Heythuysen
2019/2020