Het nieuwe bestuur is vorige week donderdag (5 september) voor het eerst bij elkaar geweest. Het was meteen al een lange vergadering, maar er was natuurlijk ook veel te bespreken. Een van de belangrijkste onderwerpen was de verdeling van de bestuurstaken. Hierbij zijn de bestuurstaken als volgt verdeeld:

Peter Kanders – Penningmeester

Peter heeft de volgende commissies onder zijn hoede: Financieel beheer en Kantinebeheer. De ledenadministratie is overgeheveld naar de secretaris.

Ivo Franssen – Secretaris

Ivo neemt de rol van secretaris over, waaronder vanaf nu ook de commissie ledenadministratie valt. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor PR&Communicatie. Zo goed als mogelijk zal Ivo ook de rol van voorzitter zoveel als mogelijk waarnemen.

Hen Kanders – Bestuurslid

Hen zal de verantwoordelijkheid voor de commissies Accommodatiebeheer en Materiaalbeheer overnemen van Luuk Deckers. Tevens is hij eindverantwoordelijk voor de commissie Sponsoring.

Luuk Deckers – Bestuurslid

Luuk gaat zich volledig richten op de commissie Activiteiten.

Florus van der Wal – Bestuurslid

Florus is verantwoordelijk voor Voetbal-technische zaken en zal hierbij ondersteund worden door Lau Kanders. Tevens neemt Florus de bestuursverantwoordelijkheid voor het G-voetbal op zich.

Samengevat

Naam Functie Verantwoordelijkheid
Peter Kanders Penningmeester Financieel beheer, kantinebeheer
Ivo Franssen Secretaris Ledenadministratie, PR & communicatie, waarnemend voorzitter
Hen Kanders Bestuurslid Accommodatiebeheer, materiaalbeheer, sponsoring
Luuk Deckers Bestuurslid Activiteiten
Florus van der Wal Bestuurslid Voetbaltechnische zaken, G-voetbal