Afgelopen woensdag vond er een bijeenkomst plaats met een grote groep commissie-leden en vrijwilligers in de kantine van onze club. Het doel was om een aftrap te geven aan het werk van de diverse commissies, maar vooral ook om nieuwe mensen te enthousiasmeren om zich aan te sluiten.

Namens het bestuur gaf Ivo Franssen als start een presentatie waarin werd teruggeblikt (waar staat S.V. Heythuysen?) maar vooral ook vooruitgeblikt. Hij schetste in een soort van blauwdruk de belangrijkste peilers waarop de vereniging zal moeten rusten en welke “succesfactoren” daarin een rol spelen. Heel kort samengevat komt het erop neer dat iedereen in of rondom de vereniging de volgende uitspraken onderstreept:

“ Bij SVH heerst een gezonde, ambitieuze voetbalsfeer”
“Bij SVH is het goed toeven”
“ Bij SVH is het goed geregeld”
“Ik wil graag bijdragen aan SVH”

Door middel van flipover-vellen aan de ramen werden aan het einde van de presentatie alle aanwezigen uitgenodigd om hun naam expliciet te verbinden aan één of meerdere commissies. Het is de bedoeling dat deze in de komende maanden weer enthousiast van start gaan om nieuwe plannen vorm te geven, zaken beter te stroomlijnen en te moderniseren en het sponsorbeleid weer kracht bij te zetten. Nog voor het eind van het jaar moet duidelijk worden welke ideeën/voorstellen nog dit seizoen kunnen worden opgepakt en welke daarna.

Waarschijnlijk zal in het begin van het nieuwe (kalender)jaar een extra ALV worden ingelast om verslag te doen van de inspanningen en resultaten van de commissies en noodzakelijke besluiten te nemen om tot acties en daden over te kunnen gaan. Veel leuker nog: we willen aan het eind van het winter-seizoen een leuke activiteit organiseren voor alle leden, waarbij we ook willen stilstaan bij alles wat speelt en beweegt binnen de club. Houd de info-berichten dus in de gaten!

Wij bedanken iedereen die aanwezig was en zijn commitment heeft afgegeven om met frisse energie en inzet met en voor elkaar onze mooie voetbalvereniging vereniging vooruit te helpen. Uiteraard zijn nieuwe vrijwilligers nog steeds van harte welkom om een steentje te komen bijdragen. Geef je alsnog op voor een commissie of stel je op een andere manier beschikbaar om de club te ondersteunen.

Ivo sloot zijn presentatie af met een quote van Johan Cruyff:

‘Ik heb geen geheim van succes. Gewoon je best doen, iets leuk vinden en goede mensen om je heen verzamelen. Want alleen kan je niks en met z’n allen kun je alles.’

Johan Cruyff

Wordt vervolgd!

Bestuur S.V. Heythuysen
2019/2020