De Buitenspelval

Onze spelers van JO15-2, voor de oudere lezers onder ons is dit de C2, zijn gevraagd mee te doen met het maatschappelijk project De Buitenspelval van Maurice Graef.
Onder de bevlogen en leuke begeleiding van Maurice wordt de jeugd in contact gebracht met ouderen om samen een activiteit te doen en
Zo zijn we tot nu toe twee keer bij de Kreppel op bezoek geweest. De spelers zorgen ervoor dat iedereen koffie en cake krijgt en verspreiden zich dan tussen de bewoners.
We hebben de eerste keer een kwis met vragen voor jong en oud gespeeld.
Bij de tweede bijeenkomst is gestart met het gezamenlijk zingen van het Limburgs volkslied (meest gehoorde reactie van onze jeugd… hebben we dat?) waarna er oud-Hollandse spelen zijn gespeeld.
Na een wat onwennige start is het mooi om te zien dat leeftijdsverschillen er niet mee zo toe doen als er een spel op tafel staat en er samen gelachen wordt.
Het doel van deze bijeenkomsten is, zoals Maurice het op zijn website omschrijft:
“ Door ouderen en jongeren aan elkaar te koppelen bereiken we meer onderling begrip, respect naar elkaar en betrokkenheid. Jong en oud leert van elkaar, heeft plezier met elkaar. De levenslust van jong die de ouderen enthousiasmeert en de wijsheid van oud waarmee jong de weg wordt gewezen. Zo trachten wij de buitenspelval te omzeilen.” 
Na twee bijeenkomsten kunnen we bevestigen dat dit inderdaad voor alle deelnemers een leuke en leerzame ervaring is die zeker navolging verdient. De reacties van de ouderen na afloop zijn hartverwarmend.
In het komende voorjaar volgen nog drie bijeenkomsten waarna dit traject wordt afgesloten met een bezoekje van de bewoners van de Kreppel aan een thuiswedstrijd van de JO15-2.
Bij deze alvast een hartelijk dank voor onze spelers voor de inzet in dit mooie project.