Op dinsdagavond 10 februari heeft het bestuur samen met de voorzitters van de diverse commissies een overleg gehad over de onderlinge samenwerking tot nu toe.

De conclusie was dat iedereen een positief gevoel heeft bij de ingezette veranderingen. De samenwerking tussen bestuur en commissies wordt over het algemeen als goed ervaren. We zijn dus op de goede weg. Maar er is ontegenzeggelijk nog veel werk aan de winkel.

Enkele verbeterpunten die werden genoemd:

  • Bestuur moet duidelijke prioriteiten aangeven
  • Er is behoefte aan een “jaarkalender” die als kapstok kan dienen voor alle bestuurlijke en commissie-taken en -activiteiten
  • Er zou meer aandacht moeten worden besteed aan gerichte evaluaties achteraf
  • Waar nodig en mogelijk dient gebruik te worden gemaakt van de bij de leden aanwezige deskundigheid.

Er werden daarnaast vele suggesties gedaan om de gewenste cultuurverandering binnen de vereniging te stimuleren en de betrokkenheid van de leden te verhogen. Iedereen is het erover eens dat dit in de huidige tijd de grootste uitdaging is. Een succesfactor hierbij is volgens velen het goed in kaart brengen en peilen waar de behoeften van de leden liggen, per doelgroep. Niet voor niks werd er geopperd om bijvoorbeeld een jeugdleden-raad op te zetten.

Een ander zeer belangrijk aspect is communicatie. Geef veel eerder aan wat er speelt en te doen is binnen de vereniging. Dat betekent dat er (veel) eerder moet worden begonnen met voorbereidingen en er veel meer nog dan nu vanuit een goede planning moet worden gewerkt.

Last not not least: zorg ervoor dat de vereniging meer gezicht krijgt. Kleine verhalen over de mensen, de leden en vrijwilligers. Maar hier hoort ook bij een goede PR naar buiten, waarbij de leden een belangrijke invloed hebben op het beeld dat over onze vereniging naar buiten treedt.

Het bestuur gaat in de komende maanden aan de slag met de bevindingen en datgene wat is besproken zo goed mogelijk handen en voeten te geven. In de aanloop naar de komende ALV komen bestuur en commissies op 12 mei wederom in deze setting bij elkaar.

Met sportieve groet,

Bestuur S.V. Heythuysen

Wil je reageren op dit bericht? Iets toevoegen, een idee, vraag of opmerking? Maak gebruik van onderstaande mogelijkheid.