Op woensdag 5 februari vond bij SV Heythuysen een jeugdleidersbijeenkomst plaats. Nagenoeg alle teams waren hierbij vertegenwoordigd.

Als eerste presenteerde Peter Schroen, vanuit de PR commissie,  de nieuwe werkwijze aangaande “de speler van de week”. Dit niet meer weg te denken concept binnen SV Heythuysen zal in de toekomst gestructureerd aangepakt worden. In het lopende seizoen zal met de nieuwe werkwijze al proef gedraaid worden met het doel dit vanaf het seizoen 2020/2021 definitief vorm te geven.

Als tweede lichtte Florus van der Wal (Voetbal Technisch Zaken) de “nieuwe stijl” gedragsregels toe.  Deze zullen door de jeugdleiders/trainers uitgedeeld én toegelicht worden binnen de diverse teams.  Verder werden ook de huishoudregels binnen SV Heythuysen besproken. Ook hierover zal binnenkort meer gepubliceerd worden.

Tenslotte werd kenbaar gemaakt aan de jeugdleiders dat er gewerkt wordt aan o.a. een document met richtlijnen voor trainingen per leeftijdscategorie als ook een opzet betreffende de jeugdleiders zelf binnen de vereniging. Wat mag SV Heythuysen van jeugdleiders verwachten én wat mogen de jeugdleiders van de vereniging verwachten. Bij de volgende vergadering  wordt dit verder besproken.