Competities amateurvoetbal

Geldt het besluit voor alle amateurcompetities?
Het geldt voor alle competities, mannen, vrouwen en jeugd op alle niveaus in heel Nederland. De enige uitzondering vormen de competities waarin gespeeld wordt voor Europese tickets: Eredivisie Vrouwen, Eredivisie Zaal en Eredivisie O19. Daar wordt nog naar gekeken.

Waarom kiest de KNVB om geen promotie/degradatie toe te passen?
We zijn van mening dat dit het meest eerlijke en duidelijke besluit is. We weten dat elk besluit pijn zal doen, afhankelijk van de plek waarop een team op de ranglijst stond. Door het niet uitspelen van de competitie hebben we geen eindstand op basis waarvan we vinden dat we een eerlijke promotie/degradatie toe kunnen passen.

In België kiezen ze ervoor om stand van 12 maart als eindstand te laten gelden, waarom kiest de KNVB hier niet voor?

  • We zijn van mening dat dit niet eerlijk is, niet ieder team heeft twee keer tegen elkaar gespeeld. Sommige teams hebben al 2x tegen dezelfde tegenstander gespeeld en andere teams maar 1x of helemaal niet. Dat geeft een vertekend beeld, waardoor wij van mening zijn dat dit geen goede basis voor het doorvoeren van promotie/degradatie is.
  • Daarnaast zijn in een groot aantal competities verschillen in het aantal gespeelde wedstrijden, wat het bepalen van een goede eindstand oneerlijk zou maken. Dit signaal kwam ook vaak terug in de gesprekken die we hadden de afgelopen tijd met onze verenigingen.

Op welk niveau spelen mijn teams komend seizoen?

  • In categorie A spelen alle teams in principe minimaal op hetzelfde niveau als afgelopen seizoen. Alleen het bestuur amateurvoetbal kan besluiten hier op verzoek van af te wijken.
  • In categorie B kunnen alle teams zich opnieuw inschrijven op het gewenste niveau.

Hoe worden de opengevallen plekken opgevuld in categorie A?
We gaan de komende tijd gebruiken om te inventariseren hoeveel opengevallen plekken er opgevuld moeten worden voor het seizoen 2020/’21. We verwachten uiterlijk 1 juni dit helemaal compleet te hebben.

Hoe gaat de KNVB om met teams uit de categorie A die dit seizoen uit de competitie zijn weggevallen?
Teams die bijvoorbeeld uit de competitie zijn genomen of zich hebben teruggetrokken zullen komend seizoen 2020/’21 op een lager niveau starten.

Mijn team stond op degraderen en we vonden het eigenlijk wel prima om komend seizoen op een lager niveau uit te komen. Waar worden we nu ingedeeld?
In principe op het niveau van dit seizoen. Het bestuur amateurvoetbal heeft echter de mogelijkheid om teams op een lager niveau in te delen, zolang de belangen van anderen daardoor niet worden geschaad. Bespreek dit dan ook met je bestuur en overweeg of je met goede argumentatie een lagere indeling wil aanvragen.

Wat betekent dit besluit voor de competities in de categorie B?
De competities in categorie B worden stopgezet. Teams kunnen zich volgend seizoen weer inschrijven op het gewenste niveau. Wij zullen de wedstrijden volledig uit het programma halen.

Als we voor 1 juli toch weer mogen voetballen, mogen we dan weer wedstrijden of toernooien organiseren.
De overheid bepaalt of voetballen weer veilig is en of dat dus weer mag. Als dat zo is, dan kunnen verenigingen zeker aan de slag gaan met oefenwedstrijden en toernooien.

Wat gebeurt er met de overschrijvingstermijn?
De uiterste overschrijvingsdatum blijft vooralsnog gehandhaafd op 15 juni.

Wat gebeurt er met de inschrijvingsdatum voor het komende seizoen?

  • Voor veldvoetbal geldt dat teams ingeschreven kunnen worden tussen 1 juni en 17 juni.
  • Voor zaalvoetbal geldt dat teams ingeschreven kunnen worden tussen 11 mei en 1 juni.

Wat betekent dit voor lopende tuchtzaken?
Lopende tuchtzaken worden afgehandeld. Tuchtzaken worden over het algemeen schriftelijk behandeld. Deze zaken kunnen dus op de gebruikelijke wijze worden afgehandeld. Voor de behandeling van tuchtzaken waarin een mondeling onderzoek noodzakelijk is, wordt het inzetten van digitale communicatiemiddelen onderzocht.

Wij vieren dit jaar géén jubileum en hebben onze festiviteiten doorgeschoven naar 2021. Kunnen we nog wel een vrij weekend aanvragen?
Ja, deze mogelijkheid wordt geboden. Verzoeken hiervoor kunnen voor 1 juni doorgegeven worden.

Heeft het besluit gevolgen voor de contributie die spelers aan hun club moeten betalen?
Sportbreed geldt het standpunt dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden vragen we je om jouw solidariteit en adviseren we je om in contact te blijven en dit te bespreken binnen jouw vereniging. Een club kan in overleg met de leden bepalen om de contributie tijdelijk stil te zetten. Maar dat heeft uiteraard ook weer gevolgen voor de financiële positie van de vereniging.