Het bestuur heeft in overleg met de jeugdcoördinatoren besloten om de trainingen voor de jeugdleden tot en met 12 jaar met ingang van 11 mei te hervatten en door te laten lopen tot en met week 25 (week van 15 juni). Het betreft een periode van in totaal 6 weken.

De reden dat niet eerder zal worden begonnen heeft te maken met het feit dat 4 en 5 mei nationale gedenk-/feestdagen zijn.

Er zal uitsluitend op veld 2 worden getraind. Aangezien we namelijk langer willen doortrainen dan normaal gebruikelijk, zal er parallel aan de trainingen noodzakelijk onderhoud moeten worden gepleegd om de andere velden alvast gereed te maken voor het volgend seizoen.

Frequentie en duur trainingen

Omdat we maar op 1 veld kunnen trainen, is besloten dat er per team maar 1 keer per week wordt getraind. De trainingstijd bedraagt daarentegen 1,5 uur en is dus langer dan normaal.

Trainingsrooster en veldindelingen

Maandag 18.15h – 19.45h

JO13-2 JO13-1
 
Veld 2 Veld 2

 

Dinsdag 18.15h – 19.45h

JO10-2M JO11-2
JO10-1 JO11-1
   
Veld 2 Veld 2

 

Woensdag 18.15h – 19.45h

JO9-1 JO9-2
JO8-1 Mini’s
   
Veld 2
Veld 2

 

Gebruik faciliteiten

De kantine en de kleedkamers zullen gesloten blijven. Het is dus niet mogelijk om je om te kleden en te douchen. Alle spelers dienen in voetbalkleding naar de trainingen te komen en meteen na afloop direct naar huis te gaan.

Zoals gebruikelijk zal de materiaaluitgifte worden verzorgd door Hubert Beek of Joey Plas. Er mag uitsluitend 1 persoon in het ballenhok aanwezig zijn. Dit betekent dat de materialen voor elk team buiten op de stoep worden klaargelegd. Na de training dienen we materialen teruggebracht te worden op dezelfde plek waar ze gehaald zijn.

Bij gebruik van hesjes mogen deze niet gewisseld worden tijdens de training. Na gebruik dient de trainer de hesjes mee naar huis te nemen en zelf te wassen.

Jeugdleden en jeugdtrainers mogen het ballenhok niet betreden.

Halen en brengen

Indien jeugdleden niet zelfstandig naar het sportpark kunnen komen en dus (moeten) worden gebracht door hun ouders, dan gelden de volgende regels:

 • Ouders betreden in geen enkel geval de accommodatie en zetten hun kind af op het parkeerterrein. Ze kunnen eventueel meelopen tot aan de poort.
 • Na afloop van de training wachten ouders hun kind(eren) op buiten de poort. Hierbij dienen alle ouders de 1,5 meter regel in acht te nemen. Groepsvorming is niet toegestaan.
 • Parkeer de auto op een vrije parkeerplek en wacht indien mogelijk in de auto op uw kind. Het is niet de bedoeling dat ouders hun auto voorrijden tot aan de poort om hun kind vervolgens snel te laten uitstappen/instappen. Dit levert mogelijk onveilige situaties op.
 • Ouders zorgen ervoor dat ze op tijd terug zijn op de parkeerplaats, zodat hun kind(eren) niet onnodig hoeft (hoeven) te wachten.
 • Volg eventuele aangebracht bewegwijzering t.a.v. looprichtingen.

Uiteraard blijven de normale regels t.a.v. het afmelden voor de training van toepassing.

Tijdens de trainingen

Tijdens de trainingen is het volgende van belang:

 • De trainer zal te allen tijde op voldoende afstand blijven van de spelers en niet zelf deelnemen aan partijtjes.
 • Spelers gaan direct na aankomst naar het deel van het veld waar hun training plaatsvindt en dus niet met andere teams voetballen in afwachting van de training.
 • Er worden geen handen geschud, high fives, yels of slidings gedaan.
 • Hetzelfde geldt na afloop van de training. De trainingsmaterialen worden in overleg met de trainer teruggebracht naar de aangewezen plek buiten het ballenhok. Daarna gaat iedereen naar huis.

Protocol KNVB

Door de KNVB is een protocol opgesteld. We willen een aantal zaken hieruit specifiek (nogmaals) benadrukken:

 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weerlaten sporten en naar buiten;
 • blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis en niet op de sportlocatie
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Wij hebben alle informatie in de vorm van posters ook opgehangen in de kantine (zichtbaar vanaf buiten).

Tot slot

Wij vragen alle ouders om in de aanloop naar de trainingen de afspraken en regels die hier zijn beschreven goed door te nemen, ook met hun kind(eren). Op die manier is iedereen goed voorbereid.

Leden die zich tijdens hun aanwezigheid op de accommodatie niet aan de regels houden, kunnen door de jeugdleiding de toegang tot de verdere trainingen worden ontzegd.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking!

Op dit moment beginnen nog niet met trainingen voor de JO15 t/m JO19. We l wordt er momenteel nagedacht over een proeftraining met een team om te bekijken hoe dit uitpakt, alvorens met meer teams te gaan trainen.