Zoals iedereen wellicht weet, stelt de overheid als voorwaarde voor het sporten van jongeren ouder dan 12 jaar de verplichte minimale onderlinge afstand van 1,5 meter. Dat gegeven maakt dat het voorbereiden en uitvoeren van trainingen voor deze leeftijdscategorie meer voeten in de aarde heeft. De beperking van de 1,5 meter afstand betekent dat er sowieso geen onderlinge partijtjes mogelijk zijn. Oefeningen waar je wel aan kunt denken zijn:

  • Afwerken op doel
  • Trap- en passvormen
  • Spelhervattingen
  • Conditietraining

De vragen die zich aandienen zijn:

  • Is er voldoende afwisseling en uitdaging bij de trainingsvormen die nog mogelijk zijn?
  • Is het mogelijk om het juiste gedrag van de spelers in de oefenvormen te borgen?
  • Is er voldoende mankracht beschikbaar op het veld om erop toe te zien dat iedereen zich aan de afspraken houdt (er geldt een minimum van 1 begeleider op 10 spelers).

Besluit commissie VTZ

In een overleg deze week binnen de commissie VTZ is voor nu besloten om in eerste instantie de trainingen voor deze teams nog niet te hervatten.

We begrijpen dat dat voor velen een teleurstelling vormt, want iedereen is erop gebrand om weer aan de slag te gaan. Daarom gaan we op korte termijn wel een proeftraining voorbereiden en aan de hand van de ervaringen hiermee een definitief besluit nemen. Overigens zal dit besluit voor een deel afhangen van de voldoende beschikbaarheid en bereidheid van onze trainers, want zonder begeleiding is trainen überhaupt niet toegestaan.

We verwachten binnen 1 of 2 weken meer duidelijkheid te kunnen geven over deze geplande proeftraining. We richten ons nu op 14 mei.

Tot slot

Wij zijn op dit moment niet de enige voetbalclub die vooralsnog heeft besloten om geen trainingen te organiseren voor deze leeftijdscategorie. Aan de andere kant zijn er ook clubs die wel weer beginnen. Elke club heeft zijn eigen specifieke omstandigheden en overwegingen bij het nemen van hun besluit. Het is daarom moeilijk om hiermee een vergelijk te maken.

Wij als club willen in ieder geval een zorgvuldige afweging maken, goed kijken naar de randvoorwaarden en de mogelijkheden en een verantwoorde keuze maken. Dit alles in het belang van de gezondheid van onze spelers en trainers. Wij vragen hiervoor jullie begrip.