Download “Teamindeling-Jeugd-seizoen-2020-2021.pdf” Teamindeling-Jeugd-seizoen-2020-2021.pdf – 673 keer gedownload – 140 KB

Bijgaand de teamindeling voor de jeugdteams competitie 2020 – 2021 (najaarscompetitie).

Misschien goed om even een woordje vooraf te doen: “hoe is deze indeling tot stand gekomen?”. Gezien het aantal jeugdleden is het geen gemakkelijke opgave geweest deze indeling te maken en uiteindelijk is de versie nu gepubliceerd gezien als de beste keuze.
Er hebben bij het samenstellen van deze indeling een aantal mensen nauw samengewerkt, zijnde jeugdcoördinatoren, alle jeugdtrainers en jeugdleiders. Er is daarbij (zoveel mogelijk) rekening gehouden met de op en aanmerkingen die de trainers hadden in de daarbij gevoerde gesprekken.

Uitgangspunten bij de selectie:

  • ieder talent dient op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen voetballen;
  • de individuele kwaliteiten dienen zo goed mogelijk tot hun recht te komen binnen het team;
  • een zorgvuldige afweging tussen individuele, team- en club- belangen dient voortdurend plaats te vinden;

In de indeling zien jullie een aantal vacatures staan. Wij vanuit het bestuur en vanuit de coördinatoren werken er hard aan deze vacatures nog ingevuld te krijgen. We hebben hier reeds een aantal mensen voor benaderd maar tot op heden zonder succes. We zullen hier zeker mee verder gaan, maar bieden hiervoor zeker geen garanties.

Wij willen ouders en andere geïnteresseerden verzoeken om de mogelijkheid te bekijken om een jeugdteam te gaan trainen of te begeleiden. Wat zoeken we: vooral goed gemotiveerde mensen die de spelers kunnen enthousiasmeren.
Verstand hebben van voetbal is wenselijk maar niet noodzakelijk. Wij kunnen u helpen met het verzorgen van oefenmaterialen en zijn altijd bereid om de helpende hand toe te steken. Mocht er binnen afzienbare tijd geen invulling aan de vacatures gegeven kunnen worden dan zullen wij in gesprek gaan met de ouders van de desbetreffende teams.
Indien we geen gegadigden hiervoor zullen vinden dan bestaat de optie dat we aan het begin van het voetbaljaar alsnog teams moeten terugtrekken uit de competitie: dit moeten we toch met z’n allen kunnen voorkomen?

Op een mooi seizoen!!!

PS. Mochten ouders/kinderen vragen hebben omtrent de indeling dan kan er vóór 20 juni per mail contact opgenomen worden met SV Heythuysen via wedstrijdsecretariaat@svheythuysen.nl Vragen/opmerkingen zullen bekeken worden en indien benodigd/gewenst zal er een persoonlijk gesprek plaatsvinden.