Afgelopen vrijdag vond na ruim een jaar weer een Algemene Leden Vergadering plaats in de kantine van het sportpark. De vergadering werd bezocht door 40 leden, wat een mooi aantal was gezien de geldende Corona-beperkingen. Iedereen kon dus op gepaste afstand van elkaar blijven. Leuk detail was dat de aanwezige leden de presentatie konden volgen op de beide nieuwe TV-schermen, wat perfect werkte.

De agenda bevatte een aantal belangrijke onderwerpen. Op de eerste plaats was daar de verkiezing van het nieuwe bestuurslid Bas Backus voor de portefeuille Voetbaltechnische zaken. Meteen daarna konden de leden hun stem uitbrengen over een nieuwe termijn van drie jaar voor de reeds zittende bestuursleden. Alle 4 de bestuursleden  zijn herkozen en dat betekent dat er in de komende drie jaar een vijfkoppig bestuur zit dat verder aan de slag kan.

Verder waren er de gebruikelijke agendapunten zoals het financieel verslag, jaarverslag en de begroting voor het nieuwe (al lopende) seizoen. Het bestuur lichtte toe welke speerpunten zij voor dit seizoen willen oppakken.

En wat nog meer?

Contributie 2020/2021

Besloten is de ledencontributie dit seizoen te verhogen met om en nabij 10%. Precieze details zullen op korte termijn op de website worden gezet.

Kledingbeleid

Om het nieuwe kledingbeleid te verankeren in de vereniging is een aanpassing van het huishoudelijk reglement door de ledenvergadering aangenomen. In het kort komt het erop neer dat alle leden verplicht worden om uitsluitend nog het nieuwe officiële tenue van de club te dragen (spelers tijdens wedstrijden en trainers/leiders tijdens trainingen en wedstrijden).

De nieuwe werkwijze rondom de clubkleding zal binnenkort aan de leden worden gepresenteerd, waarbij ook uitleg zal worden gegeven over de bestelmogelijkheid via de clubpagina op de Stanno-website en de samenwerking met de vaste leverancier Verheggen Mode.

Uiteraard zal ook het aangepaste huishoudelijk reglement aan alle leden worden toegezonden.

Rookbeleid

De ledenvergadering heeft ingestemd met het voorstel om met ingang van 1 juli 2021 roken uitsluitend nog toe te staan op een daartoe nog aan te wijzen en nader te omschrijven rookvoorziening. In de loop van het seizoen zal hier verdere invulling aan worden gegeven.

Aan het einde van de vergadering is de jubileumcommissie benoemd onder leiding van voorzitter Evert Bergervoet.

Het was een lange, maar constructieve vergadering. De volgende zal plaatsvinden in het voorjaar (datum volgt).