Beste leden,

Afgelopen maandag kregen we te horen wat je al een beetje had kunnen zien aankomen: de komende 3 weken gaan de kantines dicht en mag er geen publiek aanwezig zijn langs de voetbalvelden. Een beslissing die hopelijk na die periode weer wordt teruggedraaid, want dat zou anders echt een harde klap betekenen voor de voetbalverenigingen in ons land. Kantines dicht, dat is nog wel te begrijpen, maar geen publiek langs de velden bij een amateurclub of bij een jeugdwedstrijd lijkt een beetje een onzinnige maatregel.

Bij S.V. Heythuysen voelen we wellicht een extra frustratie over het kabinetsbesluit, gezien het feit dat we in onze regio nog nauwelijks te maken hebben met een stijging van het aantal besmettingen. Bovendien merk je dat er in de laatste weken veel animo is bij de leden en de betrokkenheid toeneemt, iets waarvan je zeker niet wilt dat dat nu niet weer snel wegebt.

Uiteraard mogen we blij zijn dat we nog kunnen blijven voetballen. Dat houdt ons in ieder geval nog letterlijk in beweging. Maar ook in figuurlijke zin moeten we dat vooral blijven doen.

De vereniging is in beweging, er zijn veel goede initiatieven op allerlei fronten en die moeten we nu vooral blijven doorzetten. Want de resultaten daarvan zullen straks, als er weer mensen rondom de velden en in de kantine zijn, zeker zijn vruchten gaan afwerpen.

Als bestuur blijven we in de komende weken en maanden hard werken om samen met de commissies de ideeën en plannen die al zijn opgepakt of op de plank liggen om te zetten naar concrete acties en resultaten. We laten ons door Corona niet uit het veld slaan!

Blijf de website volgen voor actueel nieuws over de Corona-beperkingen en de wijze waarop we daar binnen onze club mee omgaan.

Met sportieve groet,

Bestuur SV Heythuysen