Het kabinet heeft dinsdagavond 13 oktober wederom extra maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze extra maatregelen gaan in vanaf woensdag 14 oktober 22:00u en gelden vooralsnog voor de komende vier weken. Voor het voetbal betekent dit op hoofdlijnen:

  • Alle amateurcompetities worden voor de komende vier weken stilgelegd.
  • Volwassenen (18 +) mogen alleen trainen in groepen van vier personen en met onderling 1,5 meter afstand.
  • Voor jeugdteams geldt geen beperking in de groepsgrootte en de onderlinge afstand tijdens de training. Zij mogen onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.
  • Alle kantines en kleed- en doucheruimtes blijven gesloten.
  • Geen publiek toegestaan op de sportaccommodatie.
  • Alle wedstrijden in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en Vrouwen Eredivisie gaan door.

Waarom mogen er geen officiële wedstrijden gespeeld worden in het amateurvoetbal?
Wedstrijden leiden tot veel extra reisbewegingen en sociale contacten. Om dit te beperken is door de overheid besloten om voorlopig alle amateurwedstrijden stil te leggen.

Wat gebeurt er met de wedstrijden die nu niet gespeeld worden en welke scenario’s zijn er voor het moment dat de competitie weer hervat kan worden?
Er wordt op dit moment gewerkt aan diverse scenario’s voor het moment dat de amateurcompetities weer kunnen worden hervat. Deze scenario’s worden binnen drie weken verder gecommuniceerd.

Mogen jeugdteams onderling wedstrijden spelen tegen andere teams van de eigen vereniging?
Ja, jeugd mag onderling trainingswedstrijdjes spelen bij de eigen vereniging.

Hoe moeten de leeftijdsgrenzen worden geïnterpreteerd voor het voetbal?
Alle teams die jeugdcompetities spelen, vallen onder de regeling voor kinderen tot 18 jaar en mogen dus sporten in teamverband en wedstrijden spelen tegen jeugdteams van de eigen vereniging op de eigen club.

Mogen volwassenen (18 +) in meerdere groepjes van vier tegelijk trainen op één veld?
Ja, zorg er wel voor dat de groepen van vier spelers zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen en dat de onderlinge 1,5 meter afstand altijd in acht wordt genomen. Zorg er ook voor dat duidelijk herkenbaar is bij welk groepje iedere speler hoort.

Mogen spelers van ‘samenwerkende jeugdteams’ (ST of SJO) wel trainen, ook als ze hiervoor naar de andere (samenwerkende) vereniging moeten?
Ja, jeugd mag blijven trainen volgens de geldende richtlijnen ook als ze in dit geval naar de ‘samenwerkende’ vereniging moeten.

Is het toegestaan om de kleedkamer te gebruiken voor het (droog) wegleggen van spullen of gebruik van het toilet?
Om te voorkomen dat het in nauwe gangen en ruimtes druk wordt is het niet toegestaan om spullen (droog) weg te leggen in de kleedkamers. Indien het toilet zich bevindt in de kleedkamer mag de kleedkamer wel van het slot om gebruik te maken van het toilet. Voorkom hierbij altijd drukte.

Wat is het maximum aantal toegestane trainers/begeleiders voor een jeugdteam?
Hiervoor geldt geen maximum aantal. Houd hiervoor de gebruikelijke samenstelling van jouw team aan en zoek niet onnodig de ‘randen’ van de richtlijnen op.

Wordt de herindeling van het 4-fasenvoetbal nog wel gepubliceerd?
De herindeling van het 4-fasenvoetbal wordt vooralsnog op 1 november gepubliceerd.