Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 september jl. is een nieuwe versie van het Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

U kunt het document lezen en downloaden op de pagina ‘Huishoudelijk Reglement.