Laden Evenementen

Het bestuur nodigt de leden van onze vereniging uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering welke zal plaatsvinden op vrijdag 24 september 2021 in de kantine van onze vereniging. Aanvang 20.00 uur.

De agenda treft je onderstaand. Om de bijbehorende vergaderstukken bekijken heb je een code nodig. Deze wordt afzonderlijk via de secretaris van de vereniging toegezonden aan de leden.

Aanmelden in verband met corona

Op het moment van publicatie van deze agenda zijn de corona-maatregelen nog steeds van toepassing. Derhalve is aanmelden voor deze vergadering verplicht. Alleen dan kunnen wij ervoor zorgen dat er op een verantwoorde wijze wordt vergaderd en de gepaste voorbereidingen kunnen worden getroffen voor een soepel en veilig verloop van de ledenvergadering.

Aanmelden kan gemakkelijk via onderstaande aanmeldbutton. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je de button ook gebruiken om je af te melden.

Mocht het niet lukken, stuur dan even een mail naar secretaris@svheythuysen.nl

Agenda

 • 1. Opening en vaststelling agenda

 • 2. Vaststelling notulen inclusief actielijst ALV 25 september 2020

 • 3. Mededelingen

  • Traject bestuurscoach
  • Traject verenigingsondersteuning KNVB
  • Bijeenkomst ASM/Playce
 • 4. Ingekomen stukken/post

  • Relevante ingekomen stukken
 • 5. Benoeming nieuwe bestuursleden

  • Voorstel kandidaat-bestuursleden Cyrille Peeters en Danny Hanssen
  • Schriftelijk stemmen
  • Tijdelijke ontheffing taken Luuk Deckers
 • 6. Jaarverslag seizoen 2020/2021

  • Jaarverslag van het bestuur
  • Financieel verslag afgelopen boekjaar 2020/2021
  • Verslag van de kascommissie
 • 7. Vooruitblik en plannen seizoen 2021/2022

  • Speerpunten bestuur komend jaar
  • Vaststelling contributie 2021/2022
  • Begroting 2021/2022
  • Prijzen consumpties
 • 8. Besluit tot wijziging Statuten

 • 9. Kantinebeleid

  • Resultaten ledenonderzoek
  • Vervolgstappen
 • 10. Jubileum

 • 11. W.v.t.t.k.

  • Rookbeleid
 • 12. Rondvraag

 • 13. Sluiting

Bijlagen

Bij deze vergadering horen een aantal vergaderdocumenten. Om deze te kunnen lezen heb je een code nodig. De leden ontvangen deze code via de secretaris van onze vereniging.

Ga naar de bovenkant