Laden Evenementen

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt de leden van onze vereniging uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering welke zal plaatsvinden op vrijdag 13 mei 2022 in de kantine van onze vereniging. Aanvang 20.00 uur.

De agenda treft je onderstaand. Om de bijbehorende vergaderstukken bekijken heb je een code nodig. Deze wordt afzonderlijk via de secretaris van de vereniging toegezonden aan de leden.

Mocht het niet lukken, stuur dan even een mail naar secretaris@svheythuysen.nl

Agenda

  • Opening en vaststelling agenda

  • Vaststellen notulen inclusief actielijst ALV d.d. 24 september 2021

  • Mededelingen

  • Ingekomen stukken/post

  • Benoeming nieuw bestuurslid

  • Bekrachtiging benoeming ereleden

  • Vrijwilligersbeleid

  • Wat verder ter tafel komt

  • Rondvraag

  • Sluiting

Bijlagen

Bij deze vergadering horen een aantal vergaderdocumenten. Om deze te kunnen lezen heb je een code nodig. De leden ontvangen deze code via de secretaris van onze vereniging.

Ga naar de bovenkant