Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 4 sep 2015

3. Jaarverslag 2015 – 2016

4. Accommodatie

5. Voetbal Technische Zaken

6. Financiële Zaken

1. Balans per 30 juni 2016

2. Exploitatie 2015 – 2016

3. Begroting 2015 – 2016

4. Kas Controle Commissie

5. Benoemen Kas Controle Commissie

7. Bestuur

7.1 Er zijn geen aftredende bestuursleden.

Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te

worden, ondertekend te zijn door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en

dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende

kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

8. Rondvraag en afsluiting

Deel dit bericht, kies je favoriete media!

Ga naar de bovenkant