Automatische incasso

Voorbeeld: NL42RABO0xxxxxxxxx

Toelichting

Het incasseren van verschuldigde contributie vindt bij voorkeur plaats via automatische incasso. Op deze pagina kunt u gemakkelijk een machtiging afgeven aan voetbalvereniging S.V. Heythuysen. Deze machtiging heeft uitsluitend betrekking op de inning van verschuldigde contributiebedragen.

Ook kunt u een eerder afgegeven machtiging intrekken.