Contributie

De contributies voor het seizoen 2018 – 2019 zijn vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 31 augustus 2018.

Mini-F

categorie jeugd

€ 55,–

6 t/m 9 jaar

categorie jeugd

€ 80,–

10 t/m 17 jaar

categorie jeugd

€ 90,–

18 t/m 19 jaar

categorie jeugd

€ 110,–

20 jaar

categorie senioren

€ 110,–

21 jaar en ouder

categorie senioren

€ 130,–

G-spelers (5 t/m 19 jaar)

categorie jeugd

€ 80,–

G-spelers (20 jaar en ouder)

categorie senioren

€ 90,–

Niet spelend tot 25 jaar

categorie niet spelend

€ 37,50

Niet spelend vanaf 25 jaar

categorie niet spelend

€ 67,50

Vrijwilligers

categorie niet spelend

vrijgesteld

Vrijwilligers

categorie spelend

50% van het reguliere
contributietarief

Automatisch incasso

Voetbalvereniging S.V. Heythuysen maakt voor de inning van de contributie graag gebruik van automatische incasso. Indien u hiervan geen gebruik wilt maken, dan kunt u dit aangeven. Wel zijn wij dan genoodzaakt om extra administratiekosten in rekening te brengen. Deze bedragen 10 euro.