Huishoudelijk reglement

Binnen de vereniging zijn veel leden en vrijwilligers op vele fronten actief. Hierbij is het belangrijk om onderling goede afspraken te maken. Wat kan wel en wat kan niet. Deze afspraken zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Onderstaand kunt u het huishoudelijk reglement inzien of downloaden.

Huishoudelijk reglement (Pdf, 80 Kb)