Het nieuwe vrijwilligersbeleid van S.V. Heythuysen heet S.V. Heitse Clubwerk. Op basis van dit beleid werken we samen aan een gezonde vereniging. Iedereen draagt zijn steentje bij.

Met behulp van deze Clubwerk-wizard weet je snel hoe het precies zit! 

Je bent vrijgesteld van Clubwerk.

Op basis van het vrijwilligersbeleid en – reglement ben je vrijgesteld van Clubwerk. Je hoeft geen Clubwerk-taken te verrichten.

Lijkt het je toch leuk om een Clubtaak uit te voeren? Dan ben je uiteraard van harte welkom.