Het nieuwe vrijwilligersbeleid van S.V. Heythuysen heet S.V. Heitse Clubwerk. Op basis van dit beleid werken we samen aan een gezonde vereniging. Iedereen draagt zijn steentje bij.

Met behulp van deze Clubwerk-wizard weet je snel hoe het precies zit! 

Was je op 1 juli 16 jaar of ouder?

Peildatum is 1 juli voorafgaand aan het voetbalseizoen.

JA

NEE

Clubwerk Wizard – stap 4