Het nieuwe vrijwilligersbeleid van S.V. Heythuysen heet S.V. Heitse Clubwerk. Op basis van dit beleid werken we samen aan een gezonde vereniging. Iedereen draagt zijn steentje bij.

Met behulp van deze Clubwerk-wizard weet je snel hoe het precies zit! 

Vervult één van je ouders of verzorgers een functie bij S.V. Heythuysen?

Bijvoorbeeld leider of trainer van een elftal, lid van een commissie of bestuur

JA

NEE

Clubwerk Wizard – stap 5