Het nieuwe vrijwilligersbeleid van S.V. Heythuysen heet S.V. Heitse Clubwerk. Op basis van dit beleid werken we samen aan een gezonde vereniging. Iedereen draagt zijn steentje bij.

Met behulp van deze Clubwerk-wizard weet je snel hoe het precies zit! 

Wonen er meerdere kinderen onder de 16 jaar op één adres?

Heb je nog broertjes of zusjes die lid zijn van S.V. Heythuysen en die jonger zijn dan 16 jaar?
Peildatum leeftijdsgrens is 1 juli.

JA

NEE

Clubwerk Wizard – stap 6