Het nieuwe vrijwilligersbeleid van S.V. Heythuysen heet S.V. Heitse Clubwerk. Op basis van dit beleid werken we samen aan een gezonde vereniging. Iedereen draagt zijn steentje bij.

Met behulp van deze Clubwerk-wizard weet je snel hoe het precies zit! 

Ben jij het oudste kind?

JA

NEE

Clubwerk wizard – stap 7