“In voetbal, net zoals in het leven, draait het om teamwork. Onze nieuwe contributie is als een goede pass: het verbindt ons als leden, zodat we samen spelen, doelpunten maken en onze club laten groeien, zowel op het veld als daarbuiten!

Met trots introduceren we ons nieuwe contributiebeleid ‘Same väör Goud’, dat door de ALV op 28 mei 2024 is goedgekeurd. Dit beleid biedt duidelijkheid aan zowel bestaande als nieuwe leden. Het opent ook de deur naar het proces ‘Bouwsteen Welkom’, waarbij we extra aandacht schenken aan het verwelkomen van nieuwe leden. Door voort te bouwen op de ingeslagen weg met Clubwerk S.V. Heitse, streven we onder de noemer ‘Same väör Goud’ naar het versterken van de clubbinding, het belonen van clubwerk en het waarborgen van (financiële) continuïteit.”

‘Same väör Goud’

Onder het motto ‘Same väör Goud’ stimuleert SV Heythuysen de inzet van vrijwilligers. Onze vrijwilligers dragen bijvoorbeeld bij aan het organiseren van activiteiten en events, het uitvoeren van kantinetaken, het begeleiden van een team of het organiseren van trainingen. Op deze manier creëren we een gezellig clubhuis waarin sportiviteit, gezelligheid en verbinding gekoesterd worden. Het contributiebeleid geeft onze leden de keuze voor Pakket Goud of Pakket Zilver.

  • Pakket Goud
    S.V. Heythuysen stimuleert haar leden om ‘samen te gaan voor goud’. Met elkaar een steentje bijdragen en een gezellige clubgemeenschap creëren. Dit pakket geldt voor alle leden die een functie hebben en/of clubwerk verrichten en voor alle leden die daarvoor vrijgesteld zijn.
  • Pakket Zilver
    Pakket Zilver is bestemd voor leden die niet in de gelegenheid zijn om clubwerk te verrichten. Je wordt vrijgehouden van vrijwilligerstaken, vanzelfsprekend staat daar wel een hogere contributie tegenover.

Contributie tarieven seizoen 2024 – 2025

In de tabel hieronder vind je het basistarief dat van toepassing is op jouw leeftijdscategorie.

LeeftijdenGoudZilver
19 jaar en ouder165,--270,--
13 t/m 18 jaar115,--220,--
12 jaar en jonger105,--210,--

Kortingscategorieën

Bovenop het basistarief dat voor jou van toepassing is ontvang je (indien van toepassing) ook de volgende kortingen:

CategorieKortingsbedrag of -percentage (*1)
Spelend lid met functie (*2)50% korting op basistarief (goud)
Niet-spelend lid met functieGeen contributie + 50% korting op contributie minderjarig kind
Niet-spelend lid zonder functie50% korting op basistarief (goud)
Dames (7*7)€ 60,-- korting op basistarief (goud of zilver)
G-voetbal€ 45,-- korting op basistarief (goud)
Loyaliteitskorting€ 7,50 voor elk behaald vrijwilligerspunt (*3)
Langdurig geblesseerd20% korting per kwartaal (*4)

Toelichting:

  1. Kortingen die achteraf vastgesteld worden, zoals de loyaliteitskorting, worden verrekend met de contributie van het volgende seizoen. Het totaal van de verkregen kortingen is maximaal 100% van de contributie.
  2. In aanmerking komende functies worden door het bestuur vastgesteld.
  3. Geldt voor elk behaald vrijwilligerspunt meer dan 8 met een maximum van 4.
  4. Korting % wordt toegepast op het verschil tussen tarief Goud en tarief niet-spelend lid.

Volgende stappen en acties

Via een specifieke mailing informeren we de leden binnenkort over de huidige indeling van hun pakket. Wil je van pakket wijzigen voor seizoen 2024-2025? Bevestig dit dan direct in het antwoordformulier in de mail. Op basis hiervan zullen we je indelen in het passende contributiepakket. Vervolgens bepalen we welke kortingen van toepassing zijn en dit verminderen we op het contributiebedrag. De contributie wordt in het begin van het seizoen overgedragen aan NIKKI, waarna zij voor de inning zullen zorgen.

De uitgangspunten uit dit beleid worden ook verankerd in het huishoudelijk reglement van de club. Mocht je nog vragen hebben over het contributiebeleid, aarzel dan niet om contact op te nemen: