Vertrouwenscontactpersoon

Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Wanneer kan je terecht bij een vertrouwenscontactpersoon?

Als je vragen hebt over of te maken hebt met:

  • pesten en gepest worden;
  • machtsmisbruik en verbale agressie;
  • het gevoel hebt dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort of anders behandeld wordt;
  • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart;
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
  • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
  • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag.

Wie is onze vertrouwenscontactpersoon?

Vertrouwenscontactpersoon S.V. Heythuysen

Thea Van Bruggen – Tellers

Thea heeft lange tijd de jeugdtrainingen bij de atletiekvereniging ondersteund, niet alleen als trainster, maar ook als algemene steun en toeverlaat voor iedereen. Ook heeft ze zich jarenlang ingezet als lid van de jeugdcommissie.

Thea is bekend vanwege haar toegankelijk en eerlijkheid. Ze heeft zich altijd ingezet voor een veilige sportomgeving.

En nu dus ook bij onze vereniging.

Heb je vragen, of wil je iets melden, dan kun je haar bereiken via het onderstaande formulier.

Melding vertrouwenscontactpersoon

Waar gaat je melding over?
Je kunt hier eventueel een toelichting op je melding geven.

Privacy bepaling AVG

Ik stem ermee in dat deze website mijn gegevens opslaat voor het afhandelen van mijn vraag of verzoek. Meer weten? Lees dan onsĀ privacy protocol.

Akkoordverklaring privacy *