Organisatie

S.V. Heythuysen is een vereniging. De vereniging heeft een bestuur. Het bestuur werkt samen met een aantal commissies aan het gezamenlijke doel: S.V. Heythuysen een bloeiende vereniging laten zijn.

Bestuur

Het bestuur verzorgt de dagdagelijkse aansturing van de vereniging en neemt hiertoe de gewenste en noodzakelijke besluiten.

Vacature
Voorzitter

Ivo Franssen
Secretaris/plv voorzitter

Tom Lodewijks

Bas Backus
Bestuurslid

Frank Klokgieters
Bestuurslid

Danny Hanssen
Bestuurslid

Commissies

Het bestuur wordt ondersteund door de commissies. Elke commissie behartigt een specifiek taakveld binnen de vereniging.

Financieel beheer

De commissie Financiën verzorgt de financiële huishouding van de vereniging.

Teun Hebben

PR & Communicatie

De commissie PR & Communicatie verzorgt op hoofdlijnen de communicatie vanuit de vereniging. Hieronder valt o.a. het beheer van de website, de social media-kanalen, de voetbal.nl-app en de beeldschermcommunicatie in het clubgebouw.

Peter Schroën

Peter Schroën

Tim Cillekens

Tim Cillekens

Frank Klokgieters

Frank Klokgieters

Guido Vestjens

Rik Peters

Stan van der Kop

Roy Pellemans

Vrijwilligerscommissie / Clubwerk

De tijdelijke werkgroep Vrijwilligersbeleid verzorgt de uitwerking en implementatie van het S.V. Heitse Clubwerk. De werkgroep zal uiteindelijk overgaan in een commissie Clubwerk.

Danny Hanssen

Ivo Franssen

Peter Kanders

Peter Kanders

Teun Hebben

Geert Kanders

Rick Nelissen

Jac Theunissen

Ledenadministratie

De commissie Ledenadministratie verzorgt de juiste registratie en verwerking van het uitgebreide ledenbestand.

Teun Hebben

Kantinebeheer

De kantinecommissie is het kloppend hart van onze kantine. Deze commissie runt de kantine (inclusief keuken), verzorgt de inkoop en zorgt met een hapje, knabbel of drankje voor een gezellig welkom in ons clubgebouw.

Peter Kanders

Peter Kanders

Jac Theunissen

Evert Bergervoet

Frans Boerjan

Theo Goertz

Sponsoring

De sponsorcommissie beheert de contracten met de vele sponsoren die onze vereniging ondersteunen.

Hen Kanders

Hen Kanders

Mischa Andriessen

Tjeu Vestjens

Maurice Schonkeren

Sjoerd van de Heuvel

Rick Schiffelers

Theo Goertz

Activiteiten

De activiteitencommissie organiseert bindingsactiviteiten voor de leden en vrijwilligers van de vereniging.

Danny Hanssen

Nico Theunissen

Rob Geenen

Rick Nelissen

Thijs van Montfort

Idse Seunis

Frank Caris

Joep van Lier

Voetbaltechnische zaken

De commissie Voetbaltechnische Zaken is verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling van het voetbaltechnische gedeelte van onze vereniging.

Bas Backus

Bas Backus

Bas Verlinden

Sacha van de Ven

Marcel Hendriks

Rick Schiffelers

Accommodatie & Materiaal

De commissie Accommodatie & Materiaal beheert en onderhoudt de accommodatie en de materialen van onze vereniging.

Hen Kanders

Hen Kanders

Lars Frenken

Joey Plas

Hugo Nelissen

Onderhoud accommodatie / VUT-Ploeg

De VUT-ploeg verricht uiteenlopende werkzaamheden op het vlak van onderhoud en beheer van de accommodatie.

Math Brouwers

J. van Grimbergen

Ger Gubbels

Peter Kanders

Peter Kanders

Mat Kanders

Thei de Raaij

Baer Reuvers

Jo Smits

Jacques Stoop

Joey Plas

Hen Kanders

Hen Kanders