Introductie VOG in kader van veilig sportklimaat

“S.V. Heitse, det zeen wae same!” is het motto van S.V. Heythuysen, een club van leden, door leden waar iedereen op een prettige manier kan voetballen. Als maatschappelijk betrokken organisatie vinden wij het van groot belang om iedereen, en in het bijzonder kwetsbare groepen, naast een prettige ook een veilige (sport)omgeving te bieden. Grensoverschrijdend gedrag zoals discriminatie, seksuele intimidatie of pesten komt in de sport helaas vaker voor dan men denkt.

Het bestuur van S.V. Heythuysen heeft daarom ervoor gekozen om in het beleid op te nemen dat alle vrijwilligers die direct betrokken zijn bij minderjarigen en / of mensen met een beperking een VOG dienen te overleggen. Dit geldt voor leiders en trainers, maar ook voor het bestuur en clubscheidsrechters.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van iemand uit het verleden, geen bezwaar oplevert om een specifieke functie te bekleden bij S.V. Heythuysen. Het is één van de middelen om het risico op ernstige ongewenste gedragingen te minimaliseren.

Aanvragen gratis VOG

Vrijwilligers die momenteel reeds actief zijn bij S.V. Heythuysen zullen op korte termijn een mail ontvangen waarin een link staat voor de aanvraag van de gratis VOG. De vrijwilliger kan met zijn of haar DigiD de aanvraag afronden. Na goedkeuring zal de VOG per post naar de vrijwilliger worden gestuurd.

Let op: S.V. Heythuysen ontvangt deze informatie zelf niet, de vrijwilliger dient de VOG na ontvangst in te leveren bij de vrijwilligerscommissie (clubwerk@svheythuysen.nl). Bij het verwerken van de VOG wordt rekening gehouden met de AVG-richtlijnen.

Wat als je geen VOG wilt aanvragen of niet verstrekt krijgt?

Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege moverende redenen, niet aan deze aanvraag mee te werken. Met ingang van seizoen 2023-2024 stelt S.V. Heythuysen het overleggen van een VOG echter verplicht. Vrijwilligers die derhalve geen VOG willen overleggen kunnen met ingang van seizoen 2023-2024 geen functie meer bekleden waarbij direct contact met minderjarigen en / of mensen met een beperking aan de orde is.

Meer weten?

Meer informatie met betrekking tot een VOG is te vinden op www.nocnsf.nl.
Mochten er naar aanleiding van deze procedure vragen zijn of behoefte aan een gesprek, dan kan dit kenbaar gemaakt worden via clubwerk@svheythuysen.nl of bij onze vertrouwenscontactpersoon.