Op donderdag 30 mei 2024 vormde onze kantine het decor voor een drukbezochte Algemene Ledenvergadering. Maar liefst 66 leden waren aanwezig. Chapeau! Het is goed om een stijgende lijn te zien in het aantal aanwezige leden.

Bestuurssamenstelling

Eén van de vaste agendapunten is de samenstelling van het bestuur. Tijdens de vergadering is afscheid genomen van de bestuursleden Karin Janssen en Tom Lodewijks. Tom kon helaas niet aanwezig zijn. Karin was wel aanwezig en werd met een gepast geschenk bedankt voor haar inzet als bestuurslid. Karin blijft nog betrokken bij de activiteitencommissie op het onderdeel jeugd.
Bas Backus heeft besloten zijn taken binnen VTZ neer te leggen maar blijft wel actief betrokken bij het bestuur.

Naast afscheid hebben zich ook twee leden verkiesbaar gesteld om toe te treden tot het bestuur. De Algemene Ledenvergadering heeft goedkeuring gegeven om Rick Schiffelers toe te laten als bestuurslid Voetbaltechnische Zaken. Daarnaast is goedkeuring gegeven om Paul Suntjens aan te stellen als penningmeester van SV Heythuysen. Heren, heel fijn dat jullie je willen inzetten voor onze club, veel succes en plezier!

Portefeuilleverdeling

Door de nieuwe samenstelling van het bestuur zijn ook de portefeuilles opnieuw verdeeld:

PortefeuilleBestuurslid
Club OrganisatieDanny Hanssen
Club VoetbalRick Schiffelers
Club FaciliteitenNoud van Lier
Club ActiviteitenNoud van Lier
Club CommunicatieIvo Franssen
Club FinanciënPaul Suntjens
Club G-voetbalFrank Klokgieters

Contributiebeleid

Een van de belangrijke agendapunten is het contributiebeleid. Dit beleid met als brandende slogan ‘Same väör Goud’ heeft onder andere als doel de clubbinding te versterken en de continuiteit en beheersbaarheid te waarborgen. Daarnaast wordt ingezet op het nieuwe uitgangspunt namelijk, van straffen naar belonen.

Binnen het nieuwe contributiebeleid bestaan twee verschillende pakketten: Pakket Goud en Pakket Zilver. Met Pakket Goud wil SV Heythuysen de leden aanmoedigen om gezamenlijk bij te dragen aan de club. Pakket Zilver biedt de uitkomst indien de leden hier niet tot in staat zijn. Door de inflatie en het feit dat de laatste herziening van de contributiebedragen in seizoen 2020-2021 heeft plaatsgevonden wordt voorgesteld de contributie te verhogen. Door de Algemene Ledenvergadering is akkoord bevonden dat het nieuwe beleid wordt ontwikkeld, ingevoerd en aangepast kan worden.

De aangepaste contributiebedragen zien er binnen het nieuwe contributiebeleid als volgt uit:

LeeftijdenGoudZilver
19 jaar en ouder165,--270,--
13 t/m 18 jaar115,--220,--
12 jaar en jonger105,--210,--

Als het nieuwe beleid is uitgeschreven, wordt deze gepubliceerd.

Project Club Bouwwerk

Met het project Club Bouwwerk wil de vereniging bouwen aan onder andere de betrokkenheid en een vernieuwende club. Van onderaf, samen bouwen aan een gezonde vereniging. Hierbij richten we ons op de bouwstenen Welkom, Sfeer en Jeugd.
Bij bouwsteen Jeugd streven we naar het leukste jeugdvoetbal van Leudal, met aandacht voor ontwikkeling en betrokken ouders. Hierbij zijn de volgende doelstellingen leidend:
 • Een grotere aantrekkingskracht voor (nieuwe) jeugdleden, binnen en buiten Heythuysen, op elk niveau en op elke leeftijd;
 • Tevreden, enthousiaste jeugdleden die zich thuis en betrokken voelen bij de club en graag willen (blijven) voetballen;
 • Een kwalitatief en onderscheidend voetbalaanbod dat aansluit bij elke doelgroep en gericht is op leren en ontwikkeling;
 • Een verhoogde betrokkenheid en inzet van ouders van jeugdleden bij het draaiende houden van de vereniging;
 • Een gestage en continue toevoer borgen die zorgt voor (het behoud van) een levendige seniorenafdeling.
Binnen bouwsteen Sfeer willen we een sfeervolle clubomgeving creëren waarbij het clubgevoel en de samenhorigheid hoog in het vaandel staan. De volgende doelstellingen worden voor club Sfeer omschreven:
 • Een voor alle leden aansprekend activiteitenaanbod, dat de onderlinge samenhang binnen de vereniging en de binding tussen de leden bevordert;
 • Een clubkantine die het clubgevoel oproept en versterkt en een plek biedt waar ieder lid zich trots clublid voelt;
 • Een actieve verenigingscommunicatie die bijdraagt aan het club- en saamhorigheidsgevoel en je meeneemt in het reilen en zeilen van de club;
 • Een breed enthousiasme bij de leden om bij te dragen bij het voorbereiden en organiseren van de activiteiten;
 • Een set van normen en waarden hoe we met elkaar in de club willen omgaan.
Welkom staat voor het verwelkomen van nieuwe leden en het creëren van een warm gevoel binnen de club met de bestaande én nieuwe leden. De volgende doestellingen worden ten aanzien van club Welkom geformuleerd:
 • Een persoonlijk kennismakingstraject, waarbij nieuwe leden op een plezierige en enthousiaste wijze wegwijs worden gemaakt in de club;
 • Een duidelijke en herkenbare structuur en taakverdeling, waarvan voor iedereen duidelijk is bij wie hij waar waarvoor terecht kan;
 • Een inclusief klimaat, waar we open staan voor verschillen en een helpende hand bieden ook als er niet direct om wordt gevraagd;
 • Een up to date informatievoorziening die als wegwijzer en vraagbaak dient voor alle leden.
De komende tijd gaan de leden daar nog uitgebreid over worden geïnformeerd. Voor het project Club Bouwwerk zijn mensen van zowel binnen als buiten de club nodig. Met de expertise van een ieder kunnen we er samen voor gaan. SV Heythuysen moedigt dan ook aan om je snel aan te melden om jouw bijdrage te leveren want, SV Heitse, det zeen wae Same !