Geacht lid van S.V. Heythuysen,

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. De vergadering vindt plaats op vrijdag 24 november 2023. Aanvang is 20.00 uur. Inloop is mogelijk vanaf 19.30 uur.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  1. Opening en vaststelling agenda;
  2. Vaststellen notulen inclusief actielijst ALV 16 september 2022 en 22 juni 2023;
  3. Mededelingen;
  4. Ingekomen stukken/post;
  5. Verslag bestuur over afgelopen verenigingsjaar;
  6. Financieel;
  7. Contributie-inning en contributiebeleid;
  8. Samenstelling bestuur;
  9. Toekomst S.V. Heythuysen;
  10. Rondvraag en sluiting;

De bijbehorende vergaderstukken zijn afzonderlijk in te zien. Daarvoor heeft u een wachtwoord nodig. Ieder lid ontvangt hierover een afzonderlijk bericht.

Aanmelden

Wij hopen op een grote opkomst. Ben jij erbij… of toch niet? Laat het ons weten.

Via onderstaande button kun je je aanmelden of afmelden voor de Algemene Ledenvergadering.