Gisteren is tijdens de nieuwjaarsborrel in de kantine het S.V. Heitse Clubwerk officieel afgetrapt. Dat gebeurde door de ludieke onthulling van het S.V. Heitse Clubwerk Scorebord. Via dit scorebord is te volgen hoe alle teams van onze vereniging scoren bij het vervullen van de Clubwerk-taken.

Daarmee is de eerste seizoenshelft officieel afgesloten, waarbij we met hulp van alle teams onze kantine draaiende hebben kunnen houden. Iedereen die hier aan bijgedragen heeft unne dieke merci!

Vanaf de 2e seizoenshelft beginnen we met een schone lei en kun je je via de Voetbal.nl app inschrijven voor taken. Aangezien we live zijn gegaan halverwege het seizoen hoeft iedereen die taak plichtig is de 2e seizoenshelft slechts de helft van het in het reglement aantal bepaalde punten te behalen, namelijk 5 in totaal.

Via deze website en diverse nieuwsbrieven zijn alle leden herhaaldelijk geïnformeerd over de ontwikkelingen van het Clubwerk. Toch zetten we graag nog even de belangrijkste aspecten op een rijtje.

Waarom Clubwerk?

Zoals vele verenigingen kampt ook onze vereniging met een (dreigend) tekort aan vrijwilligers. Het huidige vrijwilligerskorps wordt steeds kleiner én de gemiddelde leeftijd is relatief hoog. Hoogste tijd dus voor een noodzakelijke nieuwe koers.

S.V. Heitse Clubwerk is ontwikkeld om alle leden een steentje te laten bijdragen aan het dagelijkse reilen en zeilen van onze vereniging. Daarmee wordt de saamhorigheid, gezelligheid en binding met de club groter en houden we onze mooie vereniging gezond.

Clubwerk of extra contributie

Het kan je niet ontgaan zijn dat onze vereniging de afgelopen maanden een intensieve opschoonactie van het ledenbestand heeft uitgevoerd. Gelijktijdig hebben we leden gevraagd naar hun keuze:

  • Het verrichten van S.V. Heitse Clubwerk of
  • Het betalen van extra contributie (€ 50,–)

Gelukkig hebben veel leden gekozen voor het verrichten van Clubwerk-taken zoals keuken- of bardienst. Hier zullen in de toekomst nog andere taken en functies aan worden toegevoegd. Al deze informatie is verwerkt in onze ledenadministratie en dient nu als basis voor de uitvoering van het Clubwerk.

Schrijf nu in op jouw favoriete taak op jouw favoriete moment

Alle openstaande keuken- en bartaken zijn tot en met het einde van dit seizoen geïnventariseerd en vanaf nu opengesteld in de Voetbal.nl-app. Kies dus nu jouw taak op jouw moment! De keuze is reuze, maar wacht niet te lang want dan zijn jouw favoriete taken of dagen misschien al bezet.

Mocht je uiteindelijk niet kunnen, dan kan er via de app ook geruild worden. Let wel: je blijft verantwoordelijk totdat je een vervanger gevonden hebt.

De Voetbal.nl-app

Inschrijven voor Clubwerk-taken gaat uitsluitend via de Voetbal.nl app. Daar hebben we al veel reclame voor gemaakt en een groot aantal leden gebruikt deze app al, maar nog niet iedereen. In de app kun je ook zien wat je status is (vrijgesteld, etc.) en hoeveel punten je hebt gehaald.

Zorg dus dat je de Voetbal.nl-app vandaag nog download en je registratie afrondt. Dat is heel gemakkelijk. Toch een beetje hulp nodig? Kijk dan op onze speciale webpagina.

Wij raden je aan om de informatie over het Clubwerk-beleid en –reglement nog eens goed door te lezen in het aparte hoofdmenu “Vrijwilligers” op deze website.

Er is zelfs een heuse Clubwerk-Wizard ontwikkeld die je precies uitlegt hoe het zit.  Zo voorkom je dat je aan het einde van het seizoen voor verrassingen komt te staan, doordat je bijvoorbeeld alsnog de extra contributie moet betalen.

Belangrijk:

  1. Bij onvoldoende inschrijvingen zullen alsnog teams aangewezen worden om handjes te leveren (hier worden dan uiteraard punten mee verdiend). Er is een “back-up lijst” opgesteld met Teams per speeldatum die binnenkort met de leiders zal worden gecommuniceerd;
  2. We zijn dringend op zoek naar handjes en niet naar extra geld. Kiezen te veel leden voor extra contributie, dan zijn wij genoodzaakt om het bedrag volgend seizoen te verhogen;
  3. Voor alle duidelijkheid benadrukken we nogmaals dat bij onvoldoende behaalde punten je alsnog extra contributie dient te betalen (e.e.a. conform het door de leden goedgekeurde Vrijwilligersbeleid en Vrijwilligersreglement). N.B. Dit geldt niet naar rato, dus bij minder dan 5 punten betaal je toch de volledige € 50,–.

Vragen?

Op de website is ook een lijst te vinden met veel gestelde vragen & antwoorden. Staat je vraag daar niet tussen, dan kun je een mail sturen naar: clubwerk@svheythuysen.nl