Bijgaand de teamindeling voor de jeugdteams competitie 2022 – 2023 (najaarscompetitie). Gedurende het seizoen, in de meeste gevallen tijdens de winterstop, bestaat de mogelijkheid dat de teamsamenstellingen gewijzigd worden, bijvoorbeeld op basis van individuele prestaties of door tussentijdse aan/afmeldingen.

Betreffende de totstandkoming van deze indeling geven we graag nog een korte toelichting:

Bij de samenstelling van deze indeling is nauw samengewerkt door jeugdcoördinatoren, alle jeugdtrainers en jeugdleiders. Er is daarbij (zoveel mogelijk) rekening gehouden met de op en aanmerkingen die de trainers hadden in de daarbij gevoerde gesprekken, maar iedereen tevreden stellen is een utopie. Wij vragen hiervoor dan ook begrip.

Uitgangspunten bij de selectie:

  • ieder talent dient op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen voetballen;
  • de individuele kwaliteiten dienen zo goed mogelijk tot hun recht te komen binnen het team;
  • een zorgvuldige afweging tussen individuele, team- en club- belangen dient voortdurend plaats te vinden;

Via deze weg willen wij ook iedereen bedanken voor zijn/haar inzet.

Op naar een mooi seizoen!!!

PS. Mochten ouders/kinderen vragen hebben omtrent de indeling dan kan er vóór 30 juni 2021 per mail contact opgenomen worden met SV Heythuysen via wedstrijdsecretariaat@svheythuysen.nl. Vragen/opmerkingen zullen bekeken worden en indien benodigd/gewenst zal er een persoonlijk gesprek plaatsvinden.