Bijgaand de teamindeling voor de jeugdteams competitie 2023 – 2024. Gedurende het seizoen, in de meeste gevallen de winterstop, bestaat de mogelijkheid dat de teamsamenstellingen gewijzigd worden, bijvoorbeeld op basis van individuele prestaties of door tussentijdse aan/afmeldingen.

Betreffende de totstandkoming van deze indeling, even een woordje vooraf:
Er hebben bij het samenstellen van deze indeling een aantal mensen nauw samengewerkt, zijnde jeugdcoördinatoren, alle jeugdtrainers en jeugdleiders. Er is daarbij (zoveel mogelijk) rekening gehouden met de op en aanmerkingen die de trainers hadden in de daarbij gevoerde gesprekken, maar iedereen tevreden stellen is een utopie. Wij vragen hiervoor dan ook begrip.

Uitgangspunten bij de selectie:

  • ieder talent dient op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen voetballen;
  • de individuele kwaliteiten dienen zo goed mogelijk tot hun recht te komen binnen het team;
  • een zorgvuldige afweging tussen individuele, team- en club- belangen dient voortdurend plaats te vinden;

Via deze weg willen wij ook iedereen bedanken voor zijn/haar inzet.

Op naar een mooi seizoen!!!

PS. Mochten ouders/kinderen vragen hebben omtrent de indeling dan kan er vóór 30 juni 2023 per mail contact opgenomen worden met SV Heythuysen via info@svheythuysen.nl . Vragen/opmerkingen zullen bekeken worden en indien benodigd/gewenst zal er een persoonlijk gesprek plaatsvinden.

Klik op de hier onderstaande regel om de indeling te zien.

indeling jeugd 2023-2024-definitief